воскресенье, 31 мая 2015 г.

Supisuomea # 2. Junulla vai Bussilla ? часть # 1

Katso osa 2-1/12
Видео на официальном сайте курса: http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/supisuomea/supisuomea-videot

Dialogit 2-1


Moi! Päivää! Minä olen Trieu Vu Hung.Привет! (доброго) Дня! Я есть Триеу Ву Хунг.
Olen kotoisin Vietnamista.Родом из Вьетнама. (еllatiivi)
Tervetuloa jatkamaan suomen kielen opiskelua!Добро пожаловать продолжить финское языковой обучение. (infinitiivin illatiivigenetiivipartitive)
Joskus yksi sana on hyvin hyvin tärkeä.Иногда одно слово является очень очень ценным.
Kaunis, pieni sana, kuten suomessa sanotaan on anteeksi.Красивое, маленькое слово, как в Финляндии говорят является anteeksi - извините. (inessiivi)
Sanotaan, että suomalainen ei osaa pyytää anteeksi - vai osaako?Говорят, что финн не может/не умеет просить извинения - или может ли/умеет ли?
Katja: -Voi, anteeksi!Ой, простите!
Raija: -Ei se mitään!Это ничего!
Tuulikki: -Anteeksi, pääsenkö tästä?Извините, проберусь/протиснусь ли здесь (можно ли пройти)?
Ghadi: -Olkaa hyvä vain.Пожалуйста лишь.
Tanja: -Anteeksi, saanko häiritä?Извините, могу ли побеспокоить?
Tässä on tämä faksi, se tuli juuri.Здесь есть этот факс, он поступил только (что).
Markku: -Selvä, kiitos. Tätähän on odotettuЛадно, спасибо. Это/он же ожидаемый... (passiivin perfekti)
Tiina: -Hei, anteeksi, että mä sanoin niin tyhmästi eilen..Привет, извини, что я сказала так глупо вчера... (adverbi)
Mä olin niin väsynyt.Я была так утомленная.
Harri: -Ei se mitään. Saat anteeksi. Mennäänkö syömään?Это ничего. Получаешь извинение/прощение. Пойдем ли поесть? (infinitiivin illatiivi)
Tiina: -Mennään.Пойдем.
Kyllä suomalainen osaa pyytää anteeksi, mutta ei tee sitä yhtä helposti tai yhtä usein kuin muissa kulttuureissa. Конечно финн может попросить "извините", но не делает этого настолько легко или настолько часто как  в других культурах.  (adverbi, inessiivi)
Tämä sana siis on hiukan vaikea myös suomalaisille. Mutta se on hyvä sana opetella. Это слово значит является немного трудным также для финна. Но это хорошее слово для изучения. (allatiivi)
- Anteeksi!Извините!
- Ei se mitään.Это ничего.
- Anteeksi!Извините!
- Olkaa hyvä vain.Пожалуйста только.
- Anteeksi!Извините!
- Anteeksi, saanko häiritä? Извините, могу ли побеспокоить?
Tiedättekö muuten, mikä täällä Suomessa on todella todella hyvää? Kahvi... no joo...jos se on tuoretta.. mutta todella hyvää on suomalainen pulla ja suomalainen leipä... nami!Знаете ли кстати, что здесь в Финляндии действительно хорошее/вкусное? Кофе... ну да... если это является свежим... но действительно хорошим/вкусным является финская булочка и финский хлеб...вкусно! (adessiivi, inessiivi)
Saanko yhden tuollaisen korvapuustin? Voi ihana korvapuusti. Korvapuusti on tämä iso, herkullinen pulla.Можно ли одну такую плюшку с корицей? Ой чудесная плюшка с корицей. Корвапуусти это большая, великолепная булка. (genetiivi)
Vaikka Suomessa ilmasto on kova, viljaa on viljelty jo monta, monta vuosisataa. Ennen, kun talo lämmitettiin, leivottiin leipä uunin jälkilämmössä.Хотя в Финляндии климат жёсткий, злаковые являются культивируемыми уже много, много столетий. (inessiivipassiivin perfektipartitive) Раньше, когда дом отапливался, пекли хлеб в печном остаточном жаре. (genetiivi)
Leipää leivottiin joka viikko varsinkin Itä-Suomessa. Niinpä pehmeää leipää oli aina tarjolla.Хлеб пекли каждую неделю особенно в Восточной Финляндии.  Поэтому мягкий хлеб был всегда в наличии.  (inessiivipartitive)
Länsi-Suomessa taas leivottiin suuri määrä kerralla, kaksi kertaa vuodessa.В Западной Финляндии снова пекли большое количество за раз, два раза в год. (inessiivipartitive)
Leivät kuivattiin tuvan katossa. Хлеба сушили в избе внутри дома. (genetiiviinessiivi)
Ne säilyivät pitkään.Они сохранялись долго.
Länsi-Suomessa syötiinkin usein kovaa leipää.В Западной Финляндии ели часто жёсткий/твёрдый хлеб. (inessiivipartitive)
Suomessa on neljä viljalajia: ohra, kaura, vehnä ja ruis. Samat viljalajit on tunnettu jo tuhat vuottaВ Финляндии четыре злака: ячмень, овёс, пшеница и рожь. Те же самые злаки известны уже тысячу лет. (inessiivipartitivepassiivin perfekti)
Ohra on viljalajeista vanhin. Ohraleipää on Suomessa leivottu jo esihistoriallisen ajan lopulla.Ячмень является из злаков старейшим. Ячменный хлеб является в Финляндии выпекаемым уже в конце доисторического времени. (еllatiivi, superlatiiviinessiivipassiivin perfektigenetiiviadessiivi)
Ruis on viljalajeista nuorin.Рожь является из злаков самым молодым. (еllatiivisuperlatiivi)
Ruisleipä onkin Suomen erikoisuus.Ржаной хлеб является также особенностью Финляндии. (genetiivi)
Ruisleipää leivotaan koko maassa.Ржаной хлеб выпекается во всей стране. (inessiivi)
Ruisleipä voi olla hapanleipää.Ржаной хлеб может быть кислым хлебом. (partitive)
Esimerkiksi limppua, hapanlimppua.Например булка, кислая (заварная) булка.  (translativepartitive)
Suomalaiset rakastavat myös pullaa.Финны любят также булочки. (partitive)
Pulla on makeaa.Булочка является сладкой.
Se tehdään vehnästä.Это/она делается из пшеницы.(еllatiivi)
Vehnäpullat ja pitkot olivat ennen vanhaan harvinaista herkkua.Пшеничные булочки и плюшки являлись прежде в старину из редкости лакомством. (еllatiivipartitive)
Niitä leivottiin vain pitoihin, siis juhliin, juhannuksena ja jouluna.Их пекли только к пиршеству, таким праздникам, как Иванов день и  Рождество.
Vehnäleipätaikinasta valmistettiin erilaisia pullia ja pitkoja.Из пшеничного хлебного теста изготовляли различные булочки и плюшки/плетёнки. (еllatiivipartitive)
Korvapuusti on edelleen suosittu vehnäleivonnainen.Коричная плюшка является всё ещё популярной выпечкой.
Mikä maistuukaan hyvän pullan kanssa parhaiten?Что хорошо подходит (имеет вкус) к/с булочкой лучше всего?
Tietysti kahvi!Конечно кофе!
Pullakahvit - siinä supisuomalainen tapa nauttia elämästä!Булочки к кофе - вот финский способ наслаждения жизнью! (еllatiivi)
Suomessa on helppo matkustaa junalla.В Финляндии легко путешествовать на поезде. (inessiivi, adessiivi)
Junayhteydet ovat hyvät.Железнодорожные сообщения хорошие.
Junalla matkustaminen ei ole niin kallista kuin muualla Euroopassa.На поезде путешествия не так дорогие как в другом месте в Европе. (inessiivi , adessiivi)
Suomessa junaliikennettä hoitaa VR - Valtionrautatiet.В Финляндии железнодорожное движение осуществляется VR- Государственной железной дорогой. (inessiivi)
Junat lähtevät rautatieasemalta.Поезда отправляются от/с железнодорожной станции. (аblatiivi)
Ghadi: -Anteeksi, missä on rautatieasema?Извините, где есть железнодорожная станция? (inessiivi)
Katja: -Rautatieasema. Seuraavasta kulmasta oikealle.Железнодорожная станция. От/из следующего угла направо.  (еllatiivi, allatiivi)
Ghadi: -Oikealle.Направо.
Katja: -Joo. Se on ihan tuossa lähellä.Ага. Это совсем там близко. (inessiivi,adessiivi)
Ghadi: -Kiitos!Спасибо!
Katja: -Ole hyvä.Пожалуйста.
Ghadi: -Anteeksi, missä on rautatieasema?Извините, где есть железнодорожная станция? (inessiivi)
Ismo: -Siis seuraavasta kulmasta oikealle. Seuraava kulma ja oikealle!!Значит от следующего угла направо. Следующий угол и направо!! (еllatiivi)
Ghadi: -Kiitos.Спасибо.
Rautatieasema. Kuopion rautatieasema Железнодорожная станция. Куопская железнодорожная станция. (genetiivi)
Kotkan juna - tämä juna lähtee Kotkaan. Коткинский поезд - этот поезд отправляется в Котку. (genetiiviillative)
Tämä on Helsingin rautatieasema Это хельсингский железнодорожный вокзал. (genetiivi)
Rovaniemi - OuluРованиеми - Оулу
Tampere - SeinäjokiТампере - Сейняйоки.
Rovaniemen juna - tämä juna menee Rovaniemelle Tampereen ja Oulun kautta. Kontiomäki, Kouvola, KuopioРованиемский поезд - этот поезд идет на Рованиеми через Тампере и Оулу. Контиомяки, Коувола, Куопио. (genetiivi, allatiivi)
Kuopion juna. Tämä juna menee Kuopioon.Куопинский поезд. Этот поезд идет в Куопио. (genetiiviillative)
Raija: -Anteeksi, paljonko kello on?Извините, много ли времени?
Tuulikki: Kello on yhdeksän..Времени девять.
Raija: -Yhdeksän... Девять...
Yhdeksän vasta...Eikös me kohta tulla Helsinkiin?Девять только... Разве мы не вскоре прибудем в Хельсинки. (illative)
Tuulikki: -Ei vielä. Tuloaika Helsinkiin on kello kymmenen.Нет ещё. Время прибытия в Хельсинки в десять часов. (illative)
Raija: -Ai niin, kello kymmenen… Aika vaan menee niin hitaastiАх да, десять часов... Но время идёт так медленно...(adverbi)
Maija: -Hei, anteeksi, paljonko kello on?Эй, извините, много ли времени?
Paljonko kello on?Много ли времени?
Mitä kello on? Сколько времени? (что на часах?)
Kello on yhdeksän.Времени девять.
Kello on puoli kymmenen.Времени половина десятого.
Puoli kymmenen.Половина десятого.
Kellonaikoja varten on hyvä osata lukusanat.Для времени суток (надо) хорошо знать числительные.
Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi…Один, два, три, четыре пять...
yksiодин
kaksiдва
kolmeтри
neljäчетыре
viisiпять
kuusiшесть
seitsemänсемь
kahdeksanвосемь
yhdeksänдевять
kymmenenдесять
Raija: -Anteeksi, paljonko kello on?Извините, много ли времени?
Tuulikki: Kello on yhdeksän.Времени девять.
Raija: -Yhdeksän... jaaha, kiitos.Девять... ага, спасибо.
Juna lähtee.Поезд отправляется.
Juna Turkuun lähtee kello 9.15Поезд в Турку отправляется в 9.15 (illative)
Viisitoista yli yhdeksän.Пятнадцать после (над, свыше) девяти.
Seuraava juna Turkuun lähtee klo 11.17.Следующий поезд в Турку отправляется в 11.17.
Turku, Rovaniemi, Ouli, Tampere, SeinäjokiТурку, Рованиеми, Оулу, Тампере, Сейняйоки.
Juna Tampereelle lähtee klo 10.06Поезд на/к Тампере отправляется в 10.06.
Seinäjoella on vaihto Vaasan junaan .На Сейняйоки пересадка Вааского поезда. (adessiivi)

Говорим о времени: Если перед числительным есть слово kello – часы, то употребляется Nominatiivi (на конце n), если нет – то Ablatiivi (на конце ltä/lta).

Говоря о времени финны употребляют следующие слова:

aika - время
puoli - половина
tasan - ровно
vaille - без
yli - больше, после, через
melkein - почти
noin - около
myöhään - поздно
kello - часы
tunti - час

Комментариев нет:

Отправить комментарий