воскресенье, 3 апреля 2016 г.

Supisuomea # 3. Suomalaista ruokaa (часть 1)

Katso osa 3-1 /12
Видео на официальном сайте курса: http://oppiminen.yle.fi/suomi-finnish/supisuomea/supisuomea-videot

Dialogit 3-1


Terve! Olen Alexis Yamajako. Olen kotoisin Beninistä. Olen asunut Suomessa 8 vuottaПривет! Я (есть) Алексис Ямайка. Я (есть) родом из Бенина. Я живу в Финляндии 8 лет.
Suomessa on eksoottista ruokaa! В Финляндии экзотическая еда.
Suomen leipä ja juusto ovat todella herkullisia. Финские хлеб и сыр являются действительно великолепными.
Suomessa on sieniä, marjoja ja kalaa.В Финляндии есть грибы, ягоды и рыба.
Tässä on…Здесь есть...
kalaa, sieniä, marjoja, marjoja, juustoa, leipää ja leivonnaisia, рыба, грибы, ягода, ягода, сыры, хлеб и выпечка,
vihanneksia, juureksia, hedelmiä.зелень, корнеплоды, фрукты.
Tämä on tori. Helsingin kauppatori. Это площадь. Хельсингская Рыночная площадь.
Varsinkin kesällä ja syksyllä torilla on paljon ihmisiä ja paljon tuotteita. Особенно летом и осенью на площади много людей и много продукции.
Tori on auki koko vuoden. Площадь является открытой круглый год.
Tuoretta kalaa saa aina.Свежая рыба доставляется всегда.
Tiina: -Hei!Привет!
Myyjä: -Moi!Привет!
Tiina: -Onko tämä kala tuoretta?Является ли эта рыба свежей?
Myyjä: -Se on kotimaista meritaimenta. Se on tost Suomenlahdesta kalastettua.Это местная морская форель. Она поймана в финском водоеме.
Tiina: -Mitä tää kala on?Что это за рыба?
Myyjä: -Tää on kotimaista lohta, sekin on Suomenlahdesta kalastettua, tuoretta.Это местный лосось, он тоже пойман в финском водоеме, свежий.
Torilla on paljon kalaa: На площади много рыбы:
lohta, siikaa, silakkaa. Лосось, сиг, салака.
On haukea, ahventa, ja silliä. Есть щука, окунь, селёдка.
Kuhaa, muikkua, rapuja..Судак, ряпушка, рак...
Tiina: -Onko kaikki kotimaista?Всё местное?
Myyjä: -No ainoastaan tää norjalainen lohi ei oo kotimaista. Kaikki nää muut meiän kalat on kotimaisii.Ну лишь этот норвежский лосось не местный. Вся остальная наша рыба является местной.
Tiina: -Joo. Entäs mitä… mitäs kalaa tää oli? Ага... а как же эта рыба была?
Myyjä: -Tää on kuhaa. Kotimaista kuhaa… se on kuhafilettä, mitä me ollaan kuhia tehty sit ite fileiksi.Это судак. Местный судак...это филе судака, который мы из судака сделали сами филе.
Kala on kotimaista, siis suomalaista. Lohi ei ole kotimaista, se on norjalaista.Рыба местная, значит из Финляндии. Лосось не местный, он норвежский.
Tiina: -Paljonko toi siika maksaa kilo?Сколько стоит килограмм сига?
Myyjä: -Tää siikafile on 14 euroo kilo.Это филе сига 14 евро килограмм.
Tiina: -Entäs toi savusiika?А копченый сиг?
Myyjä: -Se on samanhintaista toi kotimainen savusiika. Se on kokonaisena 14 euroa kilo.Он по той же цене этот местный копченый сиг. Он целиком 14 евро килограмм.
Tiina: -Mä voisin ottaa sitä…Я бы могла взять его...
Myyjä: -Yks sellanen. Kiitti.Один такой. Спасибо.
Suomessa on paljon kalaa, tuoretta kalaa, koskaВ Финляндии есть много рыбы, свежей рыбы, потому что
Suomessa on paljon vettä - järviä, jokia ja meri. В Финляндии много воды - озера, реки и море.
Se on hieno juttu!Это отличная штука!
Harri: -Paljonko lohi maksaa kilo?Сколько лосось стоит килограмм?
Myyjä: -14 euroa euroa toi lohifile.14 евро это филе лосося.
Harri: -No, …jaa 14 euroo. Jos mä ottasin ton tosta..Ну,... ага 14 евро. Если бы я взяла бы его тоже...
Myyjä: -Eli tää maksaa nyt sulle sitte… 13 euroo on toi pala…Тогда это стоит сейчас тебе затем... 13 евро этот кусок...
Suomessa on paljon savukalaa. В Финляндии много копченой рыбы.
Savukala tarkoittaa savustettua kalaa. Savukala - значит копченая рыба.
Savukalaa on erilaista ja herkullista! Копченая рыба разная и вкусная.
On savusiikaa, savulohta ja savusilakkaa. Есть копченый сиг, копченый лосось и копченая салака.
Savukala on aito, suomalainen ruoka.Копченая рыба - истинная финская еда.
Savukalaa eli savustettua kalaa: savusiikaa, savulohta, savusilakkaa.Savukalaa или копченая рыба: копченый сиг, копченый лосось, копченая салака.
Suomessa syödään paljon lohta. В Финляндии едят много лосося.
Myynnissä on tuoretta lohta, lohifileitä, savustettua lohta ja graavia lohta. В продаже есть свежий лосось, филе лосося, копченый лосос и малосольный лосось.
Graavia lohta eli suolattua lohta.Малосольный лосось или соленный лосось.
Haast: -Mikä on sinun lempiruokasi?Что является твоей любимой едой?
Tiina: -Savusiika. Se on ihanaa!Копченый сиг. Он прекрасный !
Harri: -Lohikeitto. Suomalainen lohikeitto!Лохикейто. Финское лохикейто (суп из лосося).
Lohikeitto. Suomalainen lohikeitto.Лохикейто. Финское лохикейто (суп из лосося).
LohtaЛосось
VettäВода
Suolaa Соль
ValkopippuriaБелый перец
…tilliäукроп
..nuo minä käyn hakemassa marketista, kermaa… mutta nyt tarvitaan kalaa. ... их я принес с рынка, сливки... но сейчас нужна рыба.
Ja kalatiski on tuolla.И рыбный прилавок находится там.
Kalatiskillä on paljon erilaista kalaa.На рыбном прилавке много разной рыбы.
Raija ostaa lohta.Райя покупает лосося.
Raija: -Hyvää päivää.Доброго дня.
Myyjä: -Hyvää päivää. Mitäs rouvalle?Доброго дня. Что госпоже?
Raija: -Haluaisin… ajattelin laittaa kalakeittoa pitkästä aikaa.Хотелось бы...думаю приготовить рыбный суп давно.
Onko lohi kotimaista?Является ли лосось местным.
Myyjä: -Ei oo kotimaista lohta. Norjalaista lohta on tällä kertaa.Нет, не местный лосось на этот раз.
Raija: -No, mutta jos minä ottaisin siitä puolikkaan … sit mä haluaisin vielä tota graavia lohta.Ну, но уже я взяла бы эту половину... затем я хотела бы еще малосольного лосося.
Se on niin hyvää tumman leivän päällä.Это так хорошо на темный хлеб.
Myyjä: -Kuinka paljon?Как много?
Raija: -200 grammaa.200 грамм.
Myyjä: -Kiitos.Спасибо.
Raija ottaa vielä graavia lohta.Райя берет еще малосольного лосося.
Se on hyvää leivän päällä.. Он хорош на хлеб (с хлебом).
lohikeitto - aлохикейто (лососевый суп)
kerma - aсливки
peruna - aкартофель
tilli - äукроп
partitiiviпартитив
Nämä ovat yksikön partititiiveja.Они являются партитивом единственного числа.
Sanat päättyvät yhteen vokaaliin, silloin pääte on a tai äСлова заканчивающиеся на гласную, тогда окончание является a или ä.
lohi - lohtaлосось - лосося
vesi - vettäвода - воды
Joissakin sanoissa, jotka loppuvat i:hin, tai si-hin, pääte on -ta tai -täте, которые заканчиваются на i:hin, или si-hin, суффиксом является -ta или -tä
hauki - haukeaщука - щуку
järvi - järveäозеро - озеро
Joskus i muuttuu e:ksiИногда i изменяется на e:ksi
Suomessa on paljon merikalaa ja järvikalaa. В Финляндии много морской рыбы и много озерной рыбы.
Sama kala voi viihtyä meressä ja järvessä, esimerkiksi hauki. Одна и таже рыба может процветать в море и в озере, например щука.
Itämeri ei ole kovin suolainen. Балтийская море является не очень соленный.
Mutta kyllä Suomessa syödään muutakin kuin kalaa...Но конечно в Финляндии едят также и иное помимо рыбы...
Haast. -Santeri, mikä on sinun lempiruokasi?Сантери, какая твоя любимая еда?
Santeri: -Makkara. Grillimakkara tai paistettu makkara.Колбаса. Приготовленная на гриле колбаса или жареная колбаса.
Hyvä supisuomalainen ruoka on muikku. Хорошей подлинной финской едой является ряпушка.
Muikku on herkullinen järvikala. Ряпушка является вкусной озерной рыбой.
Torilla paistetaan muikkuja. На площади жарят ряпушку.
Muikkuja voi syödä myös ravintolassa.Ряпушку можно поесть также в ресторане.
Haast. -Mikä on sinun lempiruokasi?Что является твоей любимой едой?
Laura: -Muikut ja muusi.Ряпушка и пюре.
Lauran lempiruoka on paistetut muikut ja muusi.Любимой едой Лауры является жареная ряпушка и пюре.
Santerin ja Paulin lempiruoka on makkara.Любимой едой Сантери и Паули является колбаса.
Tyypillistä suomalaista ruokaa.Типичная финская еда.
Haast: -Mikä on sinun lempiruokasi?Что является твоей любимой едой?
Olavi: -Hernekeitto! Suomalainen hernekeitto!Гороховый суп! Финский гороховый суп!
Haast: -Mikä on sinun lempiruokasi?Что является твоей любимой едой?
Markku 2: -Silli ja uudet perunat.Селедка и молодая (новая) картошка.
Mikä on sinun lempiruokasi? Что является твоей любимой едой?
Mikä on lempiruokasi?Что является твоей любимой едой?
Savukala. Копченая рыба.
Silli ja uudet perunat.Селедка и молодая (новая) картошка.
Paistetut muikut. .жареная ряпушка.
Hernekeitto.Гороховый суп.
Markku: -Ja ensimmäinen satsi makkaraa!И первая порция колбасы!
Ville 2: Isä, saisinko sinappia?Папа, можно горчицу?
Markku 2: -Ole hyvä.Пожалуйста.
Ville 2: -Ja ketsuppia vielä.И кетчуп ещё.
Markku 2: -Joo. Tottakai.Да. Конечно.
Ville 2: -Kiitos.Спасибо.
Haast. -Mikä on sinun lempiruokasi?Что является твоей любимой едой?
Ville: -Makkara - suomalainen makkara!Колбаса - финская колбаса!
Anna: -Makkara!Колбаса!
Markku: -Makkara ja silli ja uudet perunat on oikeeta kesäruokaa.Колбаса и селедка и молодая картошка является настоящей летней едой.
Tuulikki: -Niin no ihan koko talven oottaa, et pääsee ulos syömään.Так ну совсем целую зиму ждать, не выходя поесть.
Haast. -Mikä on koirien lempiruoka?Что является  собачьей любимой едой?
Markku 2: -Makkara tietysti! Varsinkin nakit!Колбаса разумеется! Особенно сосиски!
Haast.: -Mikä on sinun lempiruokasi?Что является твоей любимой едой?
Tuulikki: -Makkara ja perunamuusi.Колбаса и картофельное пюре.
Rita: -Grillimakkara on hyvää! Ottakaahan lisää!Приготовленная на грилле колбаса является вкусной (хорошей)! Возьми же дополнительно!
Suomalainen makkara. Финская колбаса.
Grillimakkara. Приготовленная на грилле колбаса.
Nakkimakkara tai nakki. Сарделька или колбаса.

Комментариев нет:

Отправить комментарий