пятница, 20 декабря 2013 г.

37. Suomenlinnassa

Эпизод № 37: В СуоменлиннеАудио к уроку

Транскрипт


No niin Anna, nyt sinä saat olla minun oppaani.Ну так Анна, теперь ты можешь быть моим проводником.
Kerro kaikki, mitä tiedät Suomenlinnasta ja sen historiasta.Расскажи всё, что знаешь о Суоменлинне и о его истории.
Voi ei !Ой нет !
No, minä kerron, mitä muistan:"Suomenlinna on neljälle saarelle rakennettu linnoitus Helsingin edessä. Ну, я расскажу, что помню:"Суомменлинна является на четырех островах построенной крепостью перед Хельсинки."
Rakentaminen aloitettiin 1700-luvun puolivälissä, jolloin Suomi oli Ruotsin itäinen maakunta."Строительство началось в половине 1700-х, когда Финляндия была восточной провинцией Швеции.
Voisitko puhua vähän kovempaa, ole hyvä.Могла бы ты говорить немного громче, пожалуйста.
Tuonne ei taida oikein kuulua !Там могут (хорошенько) не услышать.
Oho! "Suomen itärajan takana oleva Venäjä huolestutti Ruotsi-Suomen kuningasta ja hän rakennutti linnoituksen vahvistamaan valtakunnan rajan.Ого ! "За финской восточной границей Россия начинала беспокоить Шведско-Финского короля и он строил крепость чтобы укрепить границу королевства.
Suomenlinnaa rakennettiin yli neljäkymmentä vuotta ja valmistuttuaan siitä tuli Helsingin ja Turun kokoinen kaupunki."Суоменлинна строилась более сорока лет и после окончания она (это) стало городом Хельсинки и с Турку размером".
Vaikea kuvitella, että tämä oli itsenäinen kaupunki, vaikka täältä on vain 15 minuutin matka Helsikiin.Трудно представить, что это был независимый город, хоть отсюда только 15 минут езды в Хельсинки.
Siihen aikaan välimatkat olivat aivan eri asia !В то время расcтояния были совсем другим делом !
Muuten, Helsingistä tuli Suomen suurruhtinaskunnan pääkaupungin nimenomaan Suomenlinnan ansiosta.Кстати, Хельсинки стал столицей Финляндского великого княжества именно благодаря Суоменлинне.
Sen uskottiin takaavan pääkaupungin turvallisuuden.Его считали гарантией безопасности столицы.
Mielenkiintoista, mutta mikä Suomenlinnan asema nykyään sitten on ?Интересно, но какое положение/статус занимает Суоменнлина в наши дни затем.
Nyt tämä on kulttuurikeskus ja helsinkiläisten virkistysalue.Сейчас это культурный центр и хельсингская зона отдыха.
Voit varmasti kuvitella, miten ihanaa täällä on kuumana kesäpäivinä.Можешь наверняка представить, как чудесно здесь в жаркий летний день.
Suomenlinna on Unescon luettelossa muistomerkkinä ainutlaatuisesta sotilasarkkitehtuurista.Суоменлинна находится в списке уникальных памятников военной архитектуры Юнеско.
Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Helsingin kaupungin on pakko pitää alue hyväässä kunnossa.На практике это означает, что город Хельсинки вынужден сохранять район в хорошем порядке.
Täällä on paljon restauroituja rakennuksia, joissa pidetään erilaisia kulttuuritapahtumia.Здесь много отреставрированных зданий, в которых хранят различные культурные мероприятия.
Etenkin teatteri, musiikki ja kuvataide ovat hyvin esillä.Особенно театр, музыка и живопись являются  очень хорошо представлеными.
Luonto ja kulttuuri yhdistyvät täällä ihanteellisella tavalla: Jos tänne tulee museoon tai teatteriin, ei voi olla nauttimatta saarten kauniista luonnosta ja merestä.Природа и культура сочетаются здесь идеальном образом: если сюда приезжают в музей или в театр, нельзя не насладиться (нельзя быть не наслажденным) прекрасной природой островов и морем.
Jos taas tulee ulkoilemaan, voi pistäytyä ohimennen jossakin näyttelyssä.Если снова приезжаете гулять, можно зайти мимоходом в какую-нибудь выставку.
Ja tänne on lyhyt matka keskustasta.И сюда короткая дорога от центра.
Talvisin täällä on varmasti hiljaista.Зимой здесь безусловно тихо.
Tietysti hiljaisempaa kuin kesällä.Конечно, тише, чем летом.
Mutta kaikki museot ovat auki myös talvella.Но все музеи являются открытыми также зимой.
Sitä paitsi täällä on noin tuhat vakituista asukasta.Кроме того, здесь около тысячи постоянных жителей
Ja talvella tänne pääsee myös jäätä pitkin.И зимой сюда добираются также по льду.
Jäätä pitkin!По льду !
Minun tekee mieli jäätelöä.У меня появилось на уме мороженное.
Tuolla on kioski.Там есть киоск.
Otatko sinäkin Valion lakritsijäätelön ?Возьмешь ли ты тоже лакричное мороженное Valio ?
Minä tarjoan !Я предлагаю !

4 комментария:

  1. Добрый день! /Tuonne ei taida oikein kuulua!/ лучше перевести как /Там могут (хорошенько) не услышать/. Анна говорит слишком громко, и Ютта намекает ей говорить потише.

    ОтветитьУдалить
  2. Oho! "Suomen itärajan takana oleva Venäjä alkoi huolestuttaa Ruotsi-Suomen kuninggasta ja hän rakennutti linnoituksen vahvistamaan valtakunnan rajan.

    huolestutti говорят на видео, без alkoi
    kuningasta пишется с одной g

    ОтветитьУдалить