воскресенье, 16 июня 2013 г.

31. Ateneumissa

Эпизод № 31: В АтенеумеАудио к уроку

Транскрипт


Siinä se nyt on, ”Poika ja varis”.Вот это сейчас, "Мальчик и ворона".
Mestariteos vuodelta 1884.Шедевр (из) 1884 года.
Hetkinen.Минутку.
Joo.Да.
Tämä on todellakin eräs tärkeimmistä Gallen Kallelan varhaisen kauden maalauksista.Это несомненно одно из самых важных полотен раннего периода живописи Галлен-Каллелы.
Ne olivat merkittävia siksi, että hän kuvasi niissä tavallista maalla asuvaa väestöä sen omassa ympristössä.Они являются важными потому, что он  изображал в них обыкновеный на земле проживающий народ в его собственном окружении.
Gallen Kallela pyrki luomaan Suomelle oman kansallisen kuvataiteen maalaamalla tyypillisiä suomalaisia aiheita.Галлен-Каллела стремился создать Финляндии собственное национальное художественное искусство, созданием (рисованием) картин на типичные финские темы
Ahaa, mutta minua kiinnostaa kyllä enemmän se, miksi sinä pidät tästä taulusta.Ага, но меня интересует конечно больше то, почему ты любишь эту картину.
Ai, en minä ole koskaan tullut ajatelleeksi mikä minua tässä oikein viehättää.А, я никогда не задумывался (не становился задумывавшимся) , что меня в ней действительно привлекает.
Ehkä minä salaa mielessäni haluaisin olla tuollainen paljain jaloin kotipihan nurmikolla seisova poika.Может быть я тайно в моих мыслях  хотел бы быть таким босиком во дворе дома на лужайке стоящим мальчиком.
Elämä näyttää niin yksinkertaiselta ja idylliseltä.Жизнь показывается такой простой и идиллической.
Täällä on muuten myös niitä Kalevalan aiheisia maalauksia, joista puhuit.Здесь есть кстати также те картины по теме Калевалы, о которых (ты) говорила.
Ahaa. Onko täällä myös ”Sammon ryöstö” ?Ага. Есть ли здесь также "Похищение Сампо"?
No sitä ei ole.Ну, ее нет.
Tämän kirjan mukaan se on Turun taidemuseossa.В соответствии с этой книгой, она находится в художественном музее Турку.
Mutta ”Lemmikäisen äiti” täällä on.Но "Мать Леммикяйнена" находится здесь.
Se on samalta kaudelta.Она того же периода.
Onko se se itkevä äiti kuolleen poikansa vieressä ?Является ли это та плачущая мать возле умирающего сына?
Juuri se.Именно она.
Voi miten pieni !Ой, какая маленькая !
Minä luulin sitä paljon suuremmaksi.Я считала её гораздо большей.
Mutta kyllä minä pidän paljon enemmän realistisesta taiteesta.Но конечно я люблю гораздо больше реалистичное искусство.
Katsotaan mitä täällä oikein sanotaan näiden tyylistä.Посмотрим что здесь действительно говорится об их стиле.
Myöhäiseltä kaudelta, eurooppalaisia vaikutteita.Позднего периода, европейское влияние.
Gallen Kallela oli opiskellut Pariisissa, Berliinissä ja Italiassa.Галлен-Каллела обучался в Париже, Берлине и Италии.
Italialaiset freskot tekivät häneen suuren vaikutuksen ja monet niistä tauluista, jotka hän maalasi Italian tekemänsä matkan jälkeen ovat seinämaalausten luonnoksia...Итальянские фрески произвели на него большое впечатление, и многие из этих картин, которые он рисовал после его итальянской поездки, являются эскизами стенных росписей ...
Ai, tätä minä en tiennytkään.A, этого я не знал.
Hän oli maalannut Pariisin maailmannäyttelyn maalaamassa freskot uudelleen suomen kansallismuseon eteishallin kattoon.Он изобразил картины Парижской всемирной выставки, нарисовав их заново на потолке вестибюля Финского национального музея.
Ne ovat siis samat freskot kuin siellä Maailmannäyttelyssä.Они являются следовательно теми же самыми фресками, как на/во Всемирной выставке.
Ja muistatko vielä sen seinämaalauksen vanhassa ylioppilastalossa, jossa oli se hevosen selässä istuva tuohitorvea soittava sankari ?И помнишь ли еще эту стенную роспись в старом студентческом доме, в которой, на спине коня сидящий, на берестяном рожке играет герой?
Se on ”Kullervon sotaanlähtö”, jonka Gallen Kallela maalasi vuonna 1901.Это "Отъезд Куллерво на войну", которую Галлен-Каллела нарисовал в 1901 году.
Ai, silloin itsenäisyyspäivän juhlassa ?А, тогда на праздновании дня независимости?
Se oli siellä musiikkisalissa.Она была там, в музыкальном зале.

11 комментариев:

 1. Gallen Kallela pyrki luomaan Suomelle oman kansallisen kuvataiteen maalaamalla tyypillisiä suomalaisia aiheita - Галлен-Каллела стремился создать Финляндии собственное национальное художественное искусство, написанием картин на типичные финские темы. Maalata - заниматься живописью (одно из значений). Maalata(рисовать)-maalaan(я рисую)-maalaamaan(рисовать)-maalaamalla(каким образом-рисованием).

  ОтветитьУдалить
 2. Или, даже, лучше будет перевести не "написанием картин", а "созданием картин" :))

  ОтветитьУдалить
 3. Этот комментарий был удален автором.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Этот комментарий был удален автором.

   Удалить
  2. Этот комментарий был удален администратором блога.

   Удалить
  3. Получил. Спасибо большущее!

   Удалить
 4. Добрый день! В предложении /en minä ole koskaan tullut ajatelleeksi mikä minua tässä oikein viehtää/ вместо /viehtää/ нужно /viehättää/.

  ОтветитьУдалить
 5. В конце видео, где повторяют некоторые фразы, под видео с Ансси вместо /maalaamassa freskot/ написано /maalaamansa freskot/.

  ОтветитьУдалить