суббота, 4 мая 2013 г.

25. Suomalaisista kansanlauluista

Эпизод N 25: О финских народных песняхАудио к уроку

Транскрипт


Kansanlaulut ovat alun perin suullisena muistitietona säilyneitä lauluja. Народные песни являются изначально устными воспоминаниями, сохраняемыми в песнях.
Niitä laulettiin sukupolvesta toiseen ja vasta myöhemmin ne kirjoitettiin muistiin.Их пели из (одного) поколения в другое, и лишь позже их записали на память. 
Kansanlaulujen tekijät ovat tuntemattomia. Авторы народных песен неизвестны.
He eivät todennäköisesti koskaan käyneet koulua, eivätkä he siis osanneet lukea, eivätkä kirjoittaa. Они наверное никогда не ходили в школу и, соответственно, не умели ни читать, ни писать. 
Suulliselle muistitiedolle on tyypillistä, että lauluista ja runoista on olemassa monia muunnelmia ja ne sisältävät vaikutteita eri kulttuureista. Для устного творчества является типичным, что у песен и стихов существуют множество вариантов  и они содержат (в себе)  влияния из различных культур.
Tästä on hyvä esimerkki myös kaikille suomalaisille tuttu kansanlaulu ”Kalliolle kukkulalle”, joka on nykyään suosittu yhteislaulu.Этим хорошим примером также является каждому финну знакомая народная песня "Kalliolle kukkulalle", которая является в настоящее время популярной коллективной песней.
Suomessa tämä laulu alkoi yleistyä tuhat seitsemänsataaluvun lopulla. В Финляндии эта песня начала распространяться в конце (тысяча) восемнадцатого века. 
Sävelmä, joka oli alun perin menueetti on peräisin Keski-Euroopasta. Мелодия, которая была изначально менуэтом, является происходящей из Центральной Европы
Siellä sen tiedetään kulkeutuneen Ruotsin kautta Suomeen. Оттуда, это известно, попала через Швецию в Финляндию.
Kalliolle, kukkulalle rakennan minä majani. На скале, на холме построю я свою избушку
Tule, tule tyttö nuori jakamaan se mun kanssani.Приходи, приходи девушка молодая жить в мой дом
Jollen minä sua saa, niin lähden täältä kauas pois Если я тебя не получу, тогда уеду отсюда далеко прочь
Muille maille vierahille, etten sua nähdä vois.В другие страны заморские, чтобы тебя не видеть.
Laulun suomalaisten sanojen alkuperä ei ole tiedossa. Происхождение финских слов песни не является известным.
Perinteisen käsityksen mukaan kansanlaulut kuuluvat maalaisyhteiskuntaan. Согласно традиционному представлению, народные песни относят к сельской общине. 
Viime vuosisadalla niitä laulettiin sekä työssä että vapaa-aikana. В прошлом веке их пели также на работе, как и в свободное время. 
Lännestä Suomeen levinneet piirileikit, jossa tanssitaan piirissä laulun tahdissa olivat maaseudulla yleinen tapa huvitella. Из Запада в Финляндию распространились  хороводы, в которых танцуют в круге в ритме песни, являвшиеся в сельской местности распространенным способом развлечения. 
Tanssiessa unohdettiin arjen huolet ja raskas työ. В танце забывались будничные заботы и тяжелая работа.
Suosituin tanssi-ilta oli lauantai, jolloin saunan jälkeen pukeuduttiin parhaisiin vaatteisiin ja lähdettiin tapaamaan toisia nuoria. Самый популярный танцевальный вечер был в субботу, когда после сауны облачались в самые лучшие платья и отправлялись встречаться с другими молодыми. 
Nuorisolle tilaisuuksien perimmäinen tarkoitus oli tietysti löytää sopiva puoliso. Конечной целью молодежных мероприятий было, конечно,  нахождение подходящего супруга.
Siksi illanviettoihin osallistumista pidettiin sopivana vasta konfirmaation jälkeen viisitoista- kuusitoistavuotiaana. Поэтому участниками вечеринок должны были быть соответствующие только  после конфирмации пятнадцати-шестнадцатилетние.
Ankara sosiaalinen kontrolli piti huolen siitä, että ikäraja noudatettiin. Строгий общественный контроль брал заботу о том, чтобы эта возрастная граница соблюдалась.
Tanssi piristää monien suomalaisten elämää vielä nykyäänkin. Танец оживляет жизнь многих финнов даже в наши дни тоже. 
Myös lauantai on säilyttänyt asemansa tärkeimpänä sauna- ja huvitteluiltana. Также суббота сохранила статус основного дня сауны и увеселительных вечеринок.

Комментариев нет:

Отправить комментарий